Ryक्रेलिक प्लेलिप धारक-साफ

 • DCLtabletop acrylic playslip holder-double row,single sided

  डीसीएल टॅब्लेटॉप ryक्रेलिक प्लेलिप धारक-दुहेरी पंक्ती, एकल बाजू असलेला

  तपशील


  एकंदरीत रुंदी x उंची x खोली 7.2 ″ x 7.4 ″ x 2.4
  पॉकेट रुंदी x उंची x खोली 3.7 ″ x 5 ″ x 2.4
  साहित्य ryक्रेलिक
  प्लेसमेंट शैली काउंटर / टॅब्लेटॉप
  वैशिष्ट्ये Hyaline
  वैशिष्ट्ये दुहेरी पंक्ती / एकल बाजू
  रंग साफ
 • KENOtabletop acrylic playslip holder

  केएनओटलेटॉप opक्रेलिक प्लेलिप धारक

  तपशील


  एकंदरीत रुंदी x उंची x खोली 5.7 7 x 9.2 ″ x 2 ″
  (मोठा) पॉकेट रूंदी x उंची x खोली 3.8 ″ x 5.5 ″ x 1.6
  (लहान) पॉकेट रूंदी x उंची x खोली 1.5 ″ x 3 ″ x 1.4
  साहित्य ryक्रेलिक
  प्लेसमेंट शैली काउंटर / टॅब्लेटॉप
  लोड करणे किंवा दरवाजा शैली शीर्ष घाला
  वैशिष्ट्ये जंतुनाशक
  रंग साफ
  पॉकेटचा प्रकार डबल पॉकेट
  पॉकेट्सची संख्या 2
 • tabletop acrylic playslip holder

  टॅब्लेटॉप ryक्रेलिक प्लेलिप धारक

  तपशील


  एकंदरीत रुंदी x उंची x खोली 5.7 ″ x 9 ″ x 2.4
  (मोठा) पॉकेट रूंदी x उंची x खोली 3.8 ″ x 5.4 ″ x 1.6
  (लहान) पॉकेट रूंदी x उंची x खोली 1.6 ″ x 2.8 ″ x 1.6
  साहित्य ryक्रेलिक
  प्लेसमेंट शैली काउंटर / टॅब्लेटॉप
  लोड करणे किंवा दरवाजा शैली शीर्ष घाला
  वैशिष्ट्ये एक स्लॉट आहे
  रंग साफ
  पॉकेटचा प्रकार डबल पॉकेट
  पॉकेट्सची संख्या 2